Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande svetsutsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Punktutsug är den bästa metoden att fånga upp giftig svetsrök och TNS erbjuder ett brett utbud av utsugsarmar i olika längder och dimensioner.

Broschyr