Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

TNS erbjuder ett brett produktprogram för utsug av fordonsavgaser som omfattar

Avgasmunstycken
Avgasslangar
Fjäderdrivna avgasrullar
Motordrivna avgasrullar
Avgasbanor
Fläkt avgasutsug

Kontakta mig jag vill veta mer