Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

KUA är det bästa valet av utsugsarm och den finns i flera modeller. Det är en flexibel utsugsarm för rök-, gas- och oljedimsföroreningar. Unikt för KUA är kombinationen av inner- och ytterarmar av släta aluminiumrör förbundna av vår unika mittenled. Den externa lättjusterade armbågsleden, tillsammans med den fjäderbelastade leden som uppbärs av dubbla kullager, gör att armen kan manövreras enkelt och i en enda rörelse. Positionera armen exakt där ni behöver den, när ni behöver den.

Egenskaper och fördelar

  • Det universella monteringsfästet med kullager och friktionsplatta möjliggör 360 graders vridning, lätthet i manövreringen och det säkerställer en maximal livslängd
  • Stödmekanismen säkerställer stabilitet, smidig drift och minimala begränsningar
  • Handtaget med sin 360 graders ring är lätt att nå och komma åt från valfri position
  • Släta aluminiumrör möjliggör maximalt luftflöde och minskar totalvikten och ljudnivån
  • Tillgänglig i ATEX version

Rekommenderas för

  • Underhålls- och produktionssvetsning
  • Arbetsbänkapplikationer

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING