Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

FlexMax™ är en förlängningskran som kan monteras till en Economy eller KUA utsugsarm. Vid användning tillsammans med en utsugsarm har den en radie på omkring 9 meter. FlexMax™ är det perfekta utsuget för ”besvärliga ställen” och i stora arbetsutrymmen.

Det är det utsug som når högst och längst från armens monteringsställe. Det är mycket lämpligt när man ska nå in i och under arbetsstycken, eller om armen måste monteras vid en lägre höjd.

Egenskaper och fördelar

  • Det universella monteringsfästet med kullager och friktionsplatta möjliggör 360 graders vridning, lätthet i manövreringen och det säkerställer en maximal livslängd
  • Stödmekanismen säkerställer stabilitet, smidig drift och minimala begränsningar
  • Innerarmen kan bära verktyg och tillbehör på upp till 50 kg
  • Huven kan positioneras var som helst inom en radie av 9 m och upp till 8 m i höjd (största modellen)

Rekommenderas för

  • Underhålls- och produktionssvetsning för stora arbetsutrymme

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING