Avgasmunstycket är den del i ett avgasutsug system som ansluts mot fordonets avgasrör. Val av avgasmunstycke beror på utformning och design av avgasröret på fordonet.

TNS erbjuder ett brett sortiment av olika typer av avgasmunstycken, kontakta oss så hjälper vi till med att välja  modell.