Avgasmunstycket är den del i ett avgasutsug system som ansluts mot fordonets avgasrör. Val av avgasmunstycke beror på utformning och design av avgasröret på fordonet. Tack vare Plymovent breda sortiment av olika typer av avgasmunstycken kan vi erbjuda en lösning för nästan alla typer av avgasrör. Kontakta TNS så hjälper vi till med att välja avgasmunstycke.