Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

TNS erbjuder ett brett produktprogram för utsug av fordonsavgaser som omfattar

Avgasmunstycke
Säkerhetskoppling
Avgasbana
Styr och reglerutrustning
Fläkt

Kontakta mig jag vill veta mer