Detta produktprogram omfattar ett komplett produktsortiment för utsugning av fordonsavgaser för utryckningsfordon.

Grundprincipen är att avgasen fångas upp vid källan, dvs. vid avgasröret och evakueras via avgasmunstycke, slang, avgasbana, ut från byggnad via en central fläkt. Användaren inom detta produktprogram är i regel en brandstation eller en ambulansstation och det är därför viktigt att dessa system fungerar helt automatiskt, vid en utryckning har användaren inte tid att starta ett ventilation system för avgaser, detta ska av naturliga skäl fungera med full automatik.

Inom detta produktprogram samarbetar vi men Plymovent, som har en lång och gedigen erfarenhet av produktion och produktutveckling inom detta produktprogram.