Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. TNS erbjuder ett brett produktprogram för utsug av fordonsavgaser.

Grundprincipen är att avgasen fångas upp vid källan, dvs. vid avgasröret, och evakueras via avgasmunstycke, slang, slangrulle/bana, ut från byggnad via en central fläkt. Användaren av dessa produkter är verksamheter där man har behov av att starta fordon inomhus, t.ex. fordonsverkstäder, fordonstillverkare, besiktningsanläggningar och räddningstjänsten.

För mer information kontakta TNS.