Grund funktion med en säkerhets koppling är att om avgasmunstycke av någon anledning inte med automatik skulle frigöras från fordonets avgasrör vid utryckning, säkerställer säkerhetskoppling att slang delar sig. Plymovent har utvecklat en säkerhetskoppling med ett runt handtag som gör det enkelt för användaren att ansluta avgasmunstycke mot avgasrör. Denna design innebär att användaren slipper böja sig för att ansluta avgasmunstycke mot avgasrör, vilket begränsar exponeringen för avgaser.