Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

ULTRAFLEX erbjuder väsentligt underlättad drift under svetsningsmoment varvid positionen för utsugsarmarna ofta måste justeras.

Balanshjulsystemet håller underhållet till ett minimum och omvandlar omedelbart varje manuell inställning av armen till en stabil utsugsposition. ULTRAFLEX  finns tillgänglig i armlängder från 3 till 4 m och har en utsugskapacitet på 600 – 1600 m3/h. ULTRAFLEX är lämplig för både mobila och stationära svetsröksutsugssystem.

Egenskaper och fördelar

  • Balanshjul, friktionsfritt fjäderdrivet balanssystem som kompenserar för vikten av arm och möjliggör ultralätt ompositionering av armen
  • Lågt underhållsbehov och väsentligt mindre än “friktionsbaserade” armar
  • RotaHood 360 graders, friktionsfri, roterbar utsugstratt för enkel positionering
  • Lätta, stöttåliga rör i industriplast
  • Släta 200 mm standardrör som medger hög kapacitet med lågt tryckfall
  • Lågtaksversioner

Rekommenderas för

  • Underhålls- och produktionssvetsning
  • Arbetsbänksapplikationer
  • Låg takhöjd

PRODUKTBLAD ULTRAFLEX 3

PRODUKTBLAD ULTRAFLEX 4

RESERVDELSRITNING