Fläkten, är den den del i ett avgassystem som säkerställer att avgasen evakueras på ett tillfredsställande sätt. Val av fläktstorlek beror på typ av fordon, antal fordonsplatser och framförallt hur många fordonsplatser som man vill suga ut från samtidigt. TNS erbjuder ett brett sortiment av fläktar kontakta oss så hjälper vi till med att välja fläkt.