Brand är en allvarlig risk och kan uppstå oväntat i filtersystem. Vissa svets och skärningsapplikationer har en högre risk att orsaka brand än andra, på grund av faktorer såsom högre temperatur, fler gnistor eller lägre flampunkt.
Det finns tre huvudfaktorer som orsakar och bibehåller brand:

  • Bränsle, alla brännbara substanser, kan vara en blandning av svetspartiklar och olja i kanalerna eller i själva filterenheten
  • Syre, fläkten i utsugssystemet tillför hela tiden färskt syre som håller elden igång
  • Värme; gnistor, glödande eller brinnande partiklar –t.ex. cigarettfimpar– är möjliga antändningskällor. Självantändning kan också förekomma

All svets- och skärningsapplikationer utgör en potentiell brandrisk

  • Robotsvetsning av pressade, stansade eller oljiga delar, som inom fordonsindustrin, kan producera svetsrök med låg flampunkt. Dessa kan lätt antändas av gnistor eller spontanantända genom exoterma reaktioner i stofttunnan.
  • Punktutsug, såsom utsugsarmar, används ibland för cigarettrök och för att kasta fimpar.
  • Skärbord: glödande material från skärprocessen utgör en möjlig brandrisk.

TNS erbjuder Plymovent produktprogram SHIELD som är ett produktsortiment som minimerar risken för filterbränder. SHIELD omfattar tre produktkategorier

  • Förebyggande
  • Detektering
  • Bekämpning

Läs mer om SHILED nedan katalog eller kontakta oss så berättar vi mer om detta produktprogram.

BROSCHYR