Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

TNS erbjuder ett brett produktprogram för utsug av svetsrök som omfattar

Utsugsarmar
Utsugsbord
Utsugshuv
Mobila svetsrökfilter
Stationära svetsrökfilter
Fläkt

Kontakta mig jag vill veta mer