Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. TNS erbjuder ett brett produktprogram för utsug av svetsrök.

För mer information kontakta TNS.