Svetsrök, slipdamm, oljedimma: metallindustrin producerar en lång rad olika föroreningar. Svetsare och personal som befinner sig i närheten utsätts för de här luftföroreningarna. Det är mycket viktigt att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att minimera hälsoriskerna. Skyddsåtgärder är en av grundpelarna i detta arbete. De är så viktiga att stränga internationella standarder har tagits fram för att reglera dem. Svetsrök – små partiklar och rester av smält metall – måste tas om hand på ett effektivt sätt med hjälp av väl fungerande utsugning och filtrering. Det gör att arbetarna mår bättre och därmed presterar bättre. Resultatet är högre effektivitet och lägre sjukfrånvaro.