Kontakt

ERIK MEBIUS
Phone: +46 (0)722 49 46 46
Email: erik.mebius@tns-sverige.se
Skype: erikmebius

 

 

 

 

 

TNS Sverige AB är Plymovents generalagent på den svenska marknaden med ansvar för Plymovents produktprogram utsug av fordonsavgaser.

Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Utsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden att fånga upp fordonsavgaser/svetsrök och TNS erbjuder ett komplett produktprogram som omfattar

  • Avgasutsug fordonverkstad

För att skydda fordonsmekaniker från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från fordonsverkstaden.

  • Avgasutsug brandstation

För att skydda räddningspersonal från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från brandstationen.

  • Svetsutsug

För att skydda svetsare från giftig svetsrök erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera svetsrök från verkstadshall. TNS erbjuder även svetsfiltar, både på rulle och färdigsydda storlekar under vårt produktprogram

  • Svetsfilt

För att skydda verkstadspersonal och utrustning från svets/slipstänk erbjuder TNS värmetåliga svetsfiltar både på rulle och i färdigsydda längder.