Kontakt

ERIK MEBIUS
+46 (0)722 49 46 46
erik.mebius@tns-sverige.se
Skype: erikmebius

 

 

 

 

TNS Sverige AB är Plymovents generalagent på den svenska marknaden med ansvar för Plymovents produktprogram utsug av fordonsavgaser. Med 25 års erfarenhet av industriventilation och med vårt genuina engagemang för kundens bästa kan ni känna er trygga med TNS.

Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Utsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden att fånga upp fordonsavgaser/svetsrök och TNS erbjuder ett komplett produktprogram som omfattar

Avgasmunstycken
Avgasslangar
Fjäderdrivna avgasrullar
Motordrivna avgasrullar
Avgasbanor
Fläkt avgasutsug
Utsugsarmar
Utsugsbord
Utsugshuv
Mobila svetsrökfilter
Stationära svetsrökfilter
Fläkt

För att skydda personal och utrustning från svets/slipstänk erbjuder också TNS svetsfiltar, både på rulle och färdigsydda storlekar, kontakta oss för mer information.

TNS Sverige AB levererar produkter enl. Allmänna leveransbestämmelser NL09 kontakta TNS för mer information.