Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

KUA på frånluftsbana är en unik produktkombination, där den mest flexibla utsugsarmen på marknaden har monterats på en vagn, som gör det möjligt att köra den längs en utsugsskena. KUA utsugsarmen är tekniskt, ekonomiskt och estetiskt den perfekta lösningen för små och medelstora arbetsplatser. Tillsammans med frånluftsbana är KUA på frånluftbana ett flexibelt utsug för rök och gaser och den har en räckvidd som bara begränsas av längden av skenan. Idealiskt där inga permanenta arbetsplatser finns eller för arbetsutrymmen som är utdragna i formen. KUA kan vridas 360 grader och har en räckviddsradie på upp till 4 m, på ömse sidor av frånluftsbana.

Egenskaper och fördelar

  • Monterad på en utsugsskena
  • Underhålls- och produktionssvetsning för arbetsutrymmen som är utdragna i formen
  • Handtaget med sin 360 graders ring är lätt att nå och komma åt från valfri position
  • Släta aluminiumrör möjliggör maximalt luftflöde och minskar totalvikten och ljudnivån

Rekommenderas för

  • Underhålls- och produktionssvetsning för utökade arbetsutrymmen

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING