Fläkt, är den del i ett avgassystem som säkerställer att avgasen evakueras på ett tillfredsställande sätt. Val av fläktstorlek beror på typ av fordon, antal fordonsplatser och framförallt hur många fordonsplatser som man vill suga ut från samtidigt. Plymovent har ett brett sortiment av fläktar vilket ger oss valmöjligheter att välja fläktstorlek beroende på dina behov. Kontakta TNS så hjälper vi till med att välja fläkt.