FlexHood utsugs huv har utvecklats för att täcka ett specifikt svetsområde, som till exempel en robotinstallation. När infångning vid källan inte är möjlig – till exempel på grund av rörliga  svetsrobotar är en utsugs huv ett effektivt sätt att fånga upp och evakuera svetsrök där den uppstår. En utsugs huv reducerar mängden rök, små partiklar, fint damm och aerosoler i atmosfären på arbetsplatsen.

FlexHood utsugs huv är konstruerad för att skydda svetsare och personal inom arbetsområdet. Styrplåtar i utsugshuven reglerar luftflödet och minskar risken för att gnistor ska nå fram till filtret. Svets gardiner används för att skärma av en arbetsplats och skydda den personal som arbetar i närheten. En traditionella utsugs huv är ofta skrymmande och svår att transportera och manövrera i fabrikslokalen.

FlexHood utsugs huv innebär en revolution när det gäller logistisk hantering. Den levereras i lätthanterliga moduler och kan enkelt monteras på plats.

Kontakta TNS för mer information.

PRODUKTBLAD