Utsugsfläktar från Plymovent används för att suga ut svetsrök, oljedimma, damm och fordonsavgaser. Vårt stora antal utsugsfläktar täcker kraven från nästan alla applikationer.