Plymovent har utvecklat ett flexibelt bansystem, för utsug av fordonsavgaser för utryckningsfordon. Produkt program omfattar lösningar för alla typer av fordon oavsett placering och design av avgasrör.