För att skydda operatörer från giftig oljedimma erbjuder TNS system för oljedimsfiltrering.

Det finns en produkt som passar för dina behov i vårt sortiment av filter för oljedimma och oljerök. Vill du helst ha direktmonterade filter eller centralfiltersystem? De oljedimsuppsamlande systemen är modulära och kan byggas ut så att det är enkelt att anpassa vid förändringar i maskinparken eller vid byte av kylvätska.

Vi erbjuder system är konstruerade för all slags metallbearbetande maskiner och säkerställer en renare, säkrare och hälsosammare arbetsmiljö för dig och dina kollegor.