Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Luften vi andas har en inverkan på vårt välbefinnande. Med AeroGuard tar du kontroll över din luftfiltrering, får transparens och säkerhet i realtid. AeroGard inkluderar en gratis mobilapp (tillgänglig för iOS- och Android-enheter) och en omfattande webbportal, som ger en djupgående inblick i din inomhusmiljö som aldrig förr.

Det som skiljer AeroGuard är dess intuitiva tillvägagångssätt för övervakning av luftkvalitet. Via en enda blick kan du läsa av den luft du andas, vilket ger dig den information om din luft kvalité. AeroGuard är utrustad med en mångsidig uppsättning sensorer som noggrant övervakar din luftmiljö, som påverkar din komfort och välbefinnande.

Övervakning av flera föroreningar och klimatfaktorer

 • Partiklar (PM) 1
 • Partiklar (PM) 2.5
 • Partiklar (PM) 4
 • Partiklar (PM) 10
 • Flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • Koldioxid (CO2)
 • Temperatur
 • Fuktighet
 • Ljud
 • Atmosfärstryck
 • Index för inomhusluftkvalitet (IAQ).

Övervaka överallt, när som helst

AeroGuard-appen är en mjukvaruapplikation designad för att ge realtidsinformation om luftkvalitet. Appen samlar in data från alla sensorer, så att du enkelt kan övervaka luftkvaliteten från din mobil eller surfplatta. Informationen inkluderar mätningar av föroreningar och klimatfaktorer som partiklar (PM1, PM2,5, PM4, PM10, flyktiga organiska föreningar (VOC), koldioxid (CO2), temperatur, luftfuktighet, ljud, atmosfärstryck och inomhusluftkvalitet ( IAQ).

Med appen kommer du att kunna läsa av den insamlade informationen dagligen, veckovis eller månadsvis.

Förutom att använda AeroGuard-appen kan AeroGuard-enheterna även övervakas via en dedikerad webbportal. Den här webbaserade plattformen erbjuder samma omfattande information som appen, med obegränsad tillgång till ett komplett lager av historisk data, vilket säkerställer en omfattande register över information.

LED-ring och kvalitetsnivåer

Med en tydlig 360° LED-ring fokuserar du på  den förorening som betyder mest för dig. Med ett enkelt val som gjorts under installationen är du redo att hålla dig ständigt uppdaterad, utrustad för att ta itu med själva essensen av din luftkvalitet. Med LED-ringen har du en snabb och lättförståelig visuell representation av luftkvalitetsnivåer.

 • Grön (bra): När LED-ringen är grön indikerar det att luftkvaliteten är inom acceptabla gränser. Detta innebär vanligtvis att koncentrationen av föroreningar är låg och att luften är säker att andas.
 • Gul (måttlig): En gul LED-ring tyder på måttlig luftkvalitet. Även om det kanske inte är skadligt för de flesta människor, kanske de som är känsliga för luftföroreningar vill vidta försiktighetsåtgärder.
 • Röd (ohälsosam): En röd LED-ring betyder att luftkvaliteten har försämrats och håller på att gå in i ohälsosamma nivåer. Människor, särskilt de med andningsproblem och äldre, bör undvika långvarig exponering.

Valfri aktivering för en extern enhet

Om så önskas har du möjlighet att definiera ett enda mått tillsammans med ett specificerat gränsvärde. Skulle inomhusluftens kvalitet överskrida detta gränsvärde kan AeroGuard initiera en aktiveringssignal till ett externt system. Denna signal kan till exempel aktivera ditt VVS-system eller ljuda en varning.

Funktioner

 • Visning av data i realtid
 • Visualisering av historisk data
 • Fabriksplan med (anpassade) luftmoniteringsvarningar
 • Gratis mobilapp

Fördelar

 • Få handlingsbara insikter
 • Uppnå hållbar, operativ effektivitet
 • Minskar energiförbrukningen – kostnadsminskning
 • Möjliggör förebyggande underhållsplanering
 • Förbättrar hälsa och säkerhet
 • Åtkomst för flera användare