DraftMax är ett utsugsbord som effektivt evakuerar rök och stoft och en kombination av ett svetsbord och ett utsugs- och filtreringssystem. Ett kompakt utsugsbord som kan placeras överallt, t.ex. inuti ett svetsbås eller anslutet till sugkanaler.

DraftMax utsugsbord är lämpat för olika applikationer som svetsning, slipning och plasmaskärning. Utsugsbord som avlägsnar rök och damm direkt från andningszonen för svetsaren genom arbetsytan och den valbara bakutsugspanelen. Den bakre utsugspanelen rekommenderas om ni arbetar med en värmekälla, som vid svetsning. Snabbt stigande svetsrök kan bara fångas in effektivt med ett nedutsug och bakutsug i kombination.

TNS erbjuder fler DraftMax modeller, kontakta oss så hjälper vi till att välja rätt.