Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande svetsutsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. TNS erbjuder fler olika modeller utsugsbord, kontakta oss så hjälper vi till att välja rätt modell.