DraftMax – Utsugsbord som effektivt evakuerar rök och stoft

Arbetsbänken med nedutsug och bakutsug, DraftMax, är en kombination av ett svetsbord och ett utsugs- och filtreringssystem. Ett kompakt utsugsbord som kan placeras överallt, t.ex. inuti ett svetsbås eller anslutet till sugkanaler. DraftMax utsugsbord är lämpat för olika applikationer som svetsning, slipning och plasmaskärning.

Rökgasutsug

Utsugsbord som avlägsnar rök och damm direkt från andningszonen för svetsaren genom arbetsytan och den valbara bakutsugspanelen. Den bakre utsugspanelen rekommenderas om ni arbetar med en värmekälla, som vid svetsning. Snabbt stigande svetsrök kan bara fångas in effektivt med ett nedutsug och bakutsug i kombination.