Balansblocket används för att hålla avgasslangen ovanför marken, vilket minimerar risken för skador på slangarna och omgivningen. Det möjliggör även enkel användning av avgasutsugssystemet.