Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

TEV är utformade för att användas som centralfläkt. TEV är utrustade med lätta aluminium fläkthjul, som är idealiska för att evakuera avgaser, lättflyktig rök och damm. Matchade in- och utloppsytor tillhandahåller tillsammans med de optimerade fläkthjulen ett jämnt luftflöde, hög kapacitet och låg ljudnivå.

Egenskaper och fördelar

  • Högeffektiva
  • Energisparande
  • Enkelmonterat hölje
  • Styrbara med frekvensomformare

Rekommenderas för

Stort utsugssystem med flera utsugspunkter för att evakuera fordonsavgaser, svetsrök, oljedimma eller damm.

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING