Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

FUA är utformade för att direktmonteras på våra Plymovent utsugsarm av metall eller slang och filter eller för att användas som centrala utsugsfläktar. Dessa utsugsfläktar är utrustade med lätta aluminiumfläkthjul, som är idealiska för att evakuera avgaser, lättflyktig rök och damm. Matchade in- och utloppsytor tillhandahåller, tillsammans med de optimerade fläkthjulen ett jämnt luftflöde, hög kapacitet och låg ljudnivå.

Egenskaper och fördelar

  • Direktmontering
  • Låg ljudnivå
  • Vridbart utlopp

Rekommenderas för

  • Ett litet utsugssystem för evakuering av fordonsavgaser, svetsrök, oljedimma och damm.

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING