Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Ibland äger svetsmomenten rum i trånga utrymmen såsom rörstrukturer och tankar. I dessa fall är det inte praktiskt att använda en mobil utsugsenhet och även där arbetsplatsen kan inte kommas åt med en fast enhet. MNF utsugsfläkt kan kombineras med flexibla utsugs- och avgasslangar. Utrustad med en motor på 0,75 kW.

Egenskaper och fördelar

  • Bärbar
  • Effektivt utsug

Rekommenderas för

  • En utsugspunkt för svetsprocesser med lätt till medelkraftig intensitet
  • I trånga utrymmen
  • Vid höga höjder

PRODUKTBLAD