Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

SIF är utformade för att användas som centralfläkt. SIF är lämplig i helt kontrollerade centralutsugssystem för svetsrök eller allmänfiltreringssystem tillsammans med centralfilter såsom MDB. SIF finns i 5 moduler med effektklassning från 3 till 22 kW. Dessa kraftfulla utsugsfläktar går med låg ljudnivå då de är monterade i ett ljudabsorberande hölje.

Egenskaper och fördelar
  • Låg ljudnivå
  • Installationsram för enkel installation
  • Styrbara med frekvensomformare
  • Direktmontering av kanalljuddämpare

Rekommenderas för

  • Stora allmänfiltreringssystem
  • Utsugssystem med flera utsugspunkter
  • För avlägsnande av svetsrök, oljedimma och damm

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING