Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

MEN är ett lämplig avgasmunstycke för Plymovent fasta avgasutsug och Plymovent fjäder/motordrivna avgasrullar.

MEN är utformad för att ta in omgivande kylluft och därmed sänka temperaturen på avgasutsläpp. Munstycket innefattar ett pulverlackerad metallrör med ett fjäderbelastat metallock. Metallocket sluter tätt och fungerar som ett manuellt spjäll när munstycket inte används och öppnas med hjälp av en gummibelagd handtag.

PRODUKTBLAD