Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Aluminium avgasmunstycke HTA är utformat och anpassat för att fungera i fordonsverkstäder med service och underhålla av medelstora stora fordon. Med en robust aluminiumdesign har munstycket en låg vikt och klarar de högre temperaturer avgaser som dessa större fordon producerar. Med hjälp av en klämma fixeras avgasmunstycket mot fordonets avgasrör.

PRODUKTBLAD