Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

REN är ett avgasmunstycke lämpligt att använda i kombination med Plymovent fasta avgasutsug och Plymovent fjäderdrivna / motordrivna avgasrullar.

REN är utformat för att träs över avgasröret och gripa fast med en friktionstätning för att ta in omgivande kylluft och därmed sänka temperaturen avgasutsläpp. Munstycket består av en gjuten högtemperaturbeständig gummi, utrustat med ett manuellt avstängnings spjäll samt ett CO-uttag för mätning av utsläppsvärden. Munstycket rekommenderas för reparations- serviceverkstäder för personbil och lastbil.

Modell REN-D levereras med ett manuellt mekaniskt spjäll

PRODUKTBLAD REN

PRODUKTBLAD REN-D