Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

DRAFT MAX BASIC är ett arbetsbord som används för utsug och filtrering vid svets- och slipapplikationer. DRAFT MAX BASIC består av arbetsgaller, trestegs för-filtrering för optimal gnistfångning och två utbytbara filterpatroner. Under både för-filter och filterpatroner finns det utdragbara stoftlådor. En manometer på kontrollpanelen indikerar när filterbyte krävs.

Vid svets- och slipapplikationer bör DRAFT MAX BASIC kompletteras med en bakre utsugspanel för optimal fördelning av utsugskapaciteten (ca. 80% bakåt, 20% neråt). Utsugsbordet kan, beroende på applikation, utrustas med anpassade arbetsgaller. Arbetshöjden på utsugsbordet kan justeras. Filterbyte och service utförs enkelt framifrån.