Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

DRAFT MAX ULTRA är ett arbetsbord som används för utsug och filtrering vid svets- och slipapplikationer. DRAFT MAX ULTRA består av arbetsgaller, trestegs förfiltrering för optimal gnistfångning och två självrensande filterpatroner. Under både förfilter och filterpatroner finns det utdragbara stoftlådor. Filterrensningen startar automatiskt när undertrycket över filterpatronerna når maxvärdet då enheten är i drift (online rensning). Filterpatronerna rensas var för sig genom tryckpulser.

Ett inbyggt ljudalarm indikerar när filterbyte krävs. Vid svets- och slipapplikationer bör DRAFT MAX ULTRA kompletteras med en bakre utsugspanel för optimal fördelning av utsugskapaciteten (ca. 80% bakåt, 20% neråt). Utsugsbordet kan, beroende på applikation, utrustas med anpassade arbetsgaller. Arbetshöjden på utsugsbordet kan justeras. Filterbyte och service utförs enkelt framifrån (med undantag av membranventiler).

PRODUKTBLAD

RESERVDELSRITNING