Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

STR avgasskenat är utformat för att anslutas till valfritt motorfordonsavgasrör och fångar upp praktiskt taget 100 % av avgaserna. Detta system är idealiskt för uppställningsplatser med genom körning med upp till fyra fordon parkerade i rad. Allting i systemet är automatiskt, från fläktaktivering till automatisk frånkoppling av det iväg körande fordonet. Det finns en ett-stegs-anslutning till systemet då fordonet kommer in i garaget. Om ni letar efter ett avgasutsug som är lättanvänt och som säkerställer ett tillförlitligt och effektivt avgasutsug för flera fordon i rad, är STR rätt val.

Egenskaper och fördelar

  • Modeller som kan hantera upp till 30 meter
  • Avgasslangstorlekar för alla fordonstyper
  • Dörr-till-dörr-evakuering av skadliga utsläpp
  • Fartabsorberande dämpningssystem
  • Frånkoppling vid främre och bakre dörr
  • Expanderbar konstruktion
  • Medger upp till fyra fordon i rad
  • Justerbara frigöringspunkter beroende på hastigheten vid utryckningar