Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

SBTM avgasbana är utformat för att anslutas till valfritt motorfordonsavgasrör och fångar upp praktiskt taget 100 % av avgaserna. Detta system används i inbackningsgarage med enskilda uppställningsplatser där fordonets avgasrör finns inom 12 meter från dörren. Allting i systemet är automatiskt, från fläktaktivering till automatisk frånkoppling av det utryckande fordonet. Det finns en ett-stegs-anslutning till systemet då fordonet kommer in i garaget. Om ni letar efter ett avgasutsug system som kan anslutas vid dörren innan man backar in och som automatiskt kopplas från när man kör ut, är SBTM rätt för er verksamhet.

Egenskaper och fördelar

  • Modellerna klarar upp till 12 meter djupa uppställningsplatser för inbackning
  • Avgasslangstorlekar för alla fordonstyper
  • Automatisk frånkoppling vid utkörningsporten
  • Fartabsorberande dämpningssystem
  • Automatiskt start/stopp av fläkten med en avgassensor
  • Justerbara frigöringspunkter beroende på farten på fordonet