Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Utsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden att fånga upp fordonsavgaser/svetsrök och TNS erbjuder ett komplett produktprogram.

Avgasutsug fordonsverkstad 

 • För att skydda fordonsmekaniker från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från fordonsverkstaden
 • Klicka nedan bild och läs mer om avgasutsug fordonsverkstad

Avgasutsug brandstation

 • För att skydda räddningspersonal från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från brandstationen
 • Klicka nedan bild och läs mer om  avgasutsug brandstation

Svetsrökutsug

 • För att skydda svetsare från giftig svetsrök erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera svetsrök från verkstadshall
 • Klicka nedan bild och läs mer om  svetsrökutsug

Utsug oljedimma

 • För att skydda operatörer från giftig oljedimma erbjuder TNS system för oljedimsfiltrering
 • Klicka nedan bild och läs mer om  utsug oljedimma

Svetsfilt

 • För att skydda verkstadspersonal och utrustning från svets/slipstänk erbjuder TNS värmetåliga svetsfiltar både på rulle och i färdigsydda längder
 • Klicka nedan bild och läs mer om  svetsfilt

Aktuellt

 • Få kontroll över din luftkvalité med Plymovent AeroGard, kontakta TNS för mer information och priser

 • Plymovetn har tagit fram en centralfläkt i ljudbox anpassad för utomhusmiljö, kontakta TNS för mer information och priser.

 • Plymovent har utvecklat ett nytt avgasmunstycke Internal Grabber, för avgasrör som är integrerade i fordon chassis. Se nedan och kontakta TNS för mer information och priser

 • TNS leverererar Plymovent utbytesfilter och i denna snabbguide  kan ni identifiera utbytesfilter för ert filter system eller kontakta oss så hjälper vi till.

Kontakt

Kontakta oss så hjälper vi dig 

 • 0722-49 46 46
 • info@tns-sverige.se

logo-fb