HÄR

Mer info

Vi vill önska en riktigt GLAD SOMMAR och tacka kunder och partners för första halvlek 2019. TNS är bemannat hela sommaren så vid behov av avgasutsug eller svetsutsug är det bara att kontakta oss.

Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Utsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden att fånga upp fordonsavgaser/svetsrök och TNS erbjuder ett komplett produktprogram som omfattar

Avgasmunstycken
Avgasslangar
Fjäderdrivna avgasrullar
Motordrivna avgasrullar
Avgasbanor
Fläkt avgasutsug
Utsugsarmar
Utsugsbord
Mobila svetsfilter
Fläkt svetsutsug

Kontakta TNS för ett möte så kan vi på plats gå igenom vårt produktprogram.

För att skydda personal och utrustning från svets/slipstänk erbjuder också TNS svetsfiltar, både på rulle och färdigsydda storlekar, kontakta oss för mer information.

Erik Mebius
VD

Följ TNS på facebook:
logo-fb