HÄR

Mer info

Att exponeras för fordonsavgaser kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande avgasutsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

Avgasutsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden för att fånga upp fordonsavgaser.
För att skydda fordonsmekaniker från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram som omfattar

• Avgasmunstycken
• Avgasslangar
• Avgasrullar
• Avgasbanor
• Fläktar med styrutrustning

Kontakta TNS så kan vi med vår goda produktkunskap hjälpa till med att välja rätt avgasutsug.

TNS levererar också Plymovents utsugsarmar och utsugsbord och hjälper naturligtvis till att hitta rätt lösning för ert svetsutsug.

TNS erbjuder även svetsfiltar både på rulle och färdigsydda storlekar och kan via vårt centrallager säkerställa en snabb logistik på en mängd olika kvalitéer.

 

Erik Mebius
VD

Följ TNS på facebook:
logo-fb