Att exponeras för fordonsavgaser och svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande utsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö. Utsug direkt vid källan (punktutsug) är den mest effektiva metoden att fånga upp fordonsavgaser/svetsrök och TNS erbjuder ett komplett produktprogram som omfattar

Avgasutsug fordonsverkstad 

  • För att skydda fordonsmekaniker från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från fordonsverkstaden

Avgasutsug brandstation

  • För att skydda räddningspersonal från giftiga fordonsavgaser erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera fordonsavgaser från brandstationen

Svetsrökutsug

  • För att skydda svetsare från giftig svetsrök erbjuder TNS ett komplett produktprogram för att evakuera svetsrök från verkstadshall

Svetsfilt

  • För att skydda verkstadspersonal och utrustning från svets/slipstänk erbjuder TNS värmetåliga svetsfiltar både på rulle och i färdigsydda längder

Aktuellt

  • Plymovent har utvecklat ett nytt avgasmunstycke Internal Grabber, för avgasrör som är integrerade i fordon chassis. Se nedan och kontakta TNS för mer information och priser

  • TNS leverererar Plymovent utbytesfilter och i denna snabbguide  kan ni identifiera utbytesfilter för ert filter system eller kontakta oss så hjälper vi till.

Kontakt

Kontakta oss så hjälper vi dig 

  • 0722-49 46 46
  • info@tns-sverige.se

logo-fb