Plymovent har utvecklat ett nytt avgasmunstycke Internal Grabber, för avgasrör som är integrerade i fordon chassis. Läs mer om Internal Grabber här eller kontakta TNS för mer information och priser.