Plymovent har utvecklat ett mobilt avgasutsug för fordonsverkstäder FumeCaddie. Läs mer om FumeCaddie här eller kontakta TNS för mer information och priser.