Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Balansblocket BRC används för att hålla avgasutsugslangen ovanför marken, vilket minimerar risken för skador på slangarna och omgivningen. Det möjliggör även enkel användning av avgasutsugsystem. Balansblocket är konstruerad för att balansera en belastning inom 0-4,5 m med en maximal vinkel på 30 ° från lodlinjen. Balansblocket är utrustad med en spärr som håller vajer i utdragen position. Spärrfunktion kan enkelt slås på eller av beroende på användningsområde. Modell BRC-450/13-16 HB säkerställer en mjuk vajeråtergång tills vajer är helt indragen.

PRODUKTBLAD