Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande svetsutsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

MultiDust® Bank är ett modulärt filtersystem som kan skräddarsys efter kraven från era applikationer idag och utökas imorgon om er verksamhet växer. Dessutom möjliggör effektiviteten och den höga prestanda för varje modul en kompakt lösning. Utbudet av tekniska egenskaper och den senaste filterteknologin skapar ett filtersystem som är kostnadseffektivt att driva och underhålla.

MDB Plyg & play finns i tre plug & play-versioner: MDB-2-F (fläkt inkluderad), MDB-4-F (fläkt inkluderad) och MDB-2-X (utan fläkt). De är väldigt enkla att installera – anslut bara kanaler, strömförsörjning och tryckluft så är ni klara att köra.

MDB GO är en filterenhet, som ansluts till ControlGo kontrollpanel. Denna panel är idealisk för kunder som vill ha grundläggande kontroll över sitt filtersystem. Med en extern signal från en svetsrobot eller ett tidur kan MDB GO starta/stoppa automatiskt. Förutom manuell rengöring bjuder ControlGo automatisk, avancerad och progressiv filterrensning. Den automatiska filterrensningen innebär att filtrets rengöringscykler styrs av tryck, utgående från fasta tröskelvärden. Fördelen med den automatiska progressiva rengöringen är ett längre filterliv och lägre driftskostnader. MDB-GO är en professionell kontrollpanel som ordnar filterrensning på ett effektivt sätt.

MDB PRO är en filterenhet som ansluts till ControlPro kontrollpanel. ControlPro erbjuder ett omfattande funktionspaket för övervakning och kontroll av filtersystemet såsom filterrensning, utgående från inställbara tröskelvärden, typen av utsugningsfläkt, det erfordrade luftflödet och fläktens korresponderande varvtal. Med hjälp av ett användarvänligt HMI kan systemets alla parameterinställningar konfigureras genom en tydlig och lättillgänglig menystruktur. Dessutom ger det hela tiden en god insikt i systemets tillstånd och prestanda. ControlPro bjuder externt tillträde via en nätverksanslutning för justering av inställningar med en mobil apparat, online support eller uppdatering av programvaran. Om du har flera MDB-filtersystem kan dessa styras med en och samma ControlPro.

Denna avancerade styrplattform är ett mycket stort steg framåt, vilket gör oss redo för dagens och framtida behov och ger oss ett betydande försprång på konkurrenterna.

Kontakta TNS för mer information.

PRODUKTBLAD