Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Beskrivning

WallPro är en filterenhet för svetsrök med automatiskt filterrengöringssystem är utformad med yrkessvetsaren i åtanke. Den är lämpad för många olika applikationer för svetsångor och damm. WallPro kan användas med en eller två utsugsarmar och har en speciell PowerPlus-modell för förhållanden med mycket ånga. Den är byggd enligt de senaste rönen inom rengöringsbar filterteknik, med ett unikt dammfritt underhållskoncept för att ge alla trygghet; svetsaren, den omedelbara omgivningen samt underhållsteknikern.

PRODUKTBLAD EN UTSUGSARM

PRODUKTBLAD TVÅ UTSUGSARMAR