Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

MW-2 är ett komplett återvinningssystem för oljedimma. Du kan installera din MW-2 direkt till din maskin eller fjärransluta till en centralfläkt och därigenom skapa en systeminstallation.

PRODUKTBLAD