Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

När er verkstad har högt i tak för att inhysa större fordon, behöver ni en avgasrulle som kan rulla upp slangen hela vägen på rullen. Utan slangar som hänger ned kan du också använda annan utrustning i verkstaden såsom kranar och lyftplattformar. Med slangen borta begränsar man även risken för skador på fordon eller personal. För att få ett avgas utsug system som är krångelfritt att använda finns det ett antal styranordningar. Oavsett om du väljer en väggmonterad kontrollenhet, häng kontroller eller t.o.m. radiokontroll, är den motordrivna avgasrullen lättanvänd och möjliggör utsugning av hälsovådliga avgaser. Oavsett om ni installerar en enstaka avgasrulle med en fläkt eller ett antal avgasrullar med ett styrsystem, erbjuder den motordrivna avgasrullen en effektiv avgaslösning. Genom ett antal tillval kan ni bestämma komplexiteten i ert system så att den passar er budget, men ändå alltid ser till att de hälsovådliga avgaserna inte utgör en fara för personer i verkstaden.

Egenskaper och fördelar

  • Enkel att använda
  • Effektivt avgasutsug

PRODUKTBLAD