Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Om verkstaden inte har några fasta fordonspositioner är FEB ert bästa val. Svängarmen når så långt som 8 m in i serviceplatsen och passerar enkelt ovanför den tunga utrustningen. Detta ger optimal flexibilitet.Svängarmen kan vikas, vilket därmed minimerar området som FEB tar i anspråk. Den gör det även möjligt för er att positionera avgasutsuget på valfri sida av fordonet. FEB är det är det bästa valet för stora off-road- och gruvfordon. Baskonstruktionen av FEB klarar av alla fordonstillämpningar. Genom ett antal tillval kan ni bestämma komplexiteten i ert system så att den passar er budget, men ändå alltid ser till att de hälsovådliga avgaserna inte utgör en fara för personer i verkstaden.

Egenskaper och fördelar

  • Enkel att använda
  • Effektivt avgasutsug

PRODUKTBLAD