Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

MG (Magnetic Grabber®) är ett magnetiskt avgasmunstycke för utsug av fordonsavgaser, som genom en konisk design och integrerade magneter  erbjuder en snabb, enkel och kontrollerad anslutning och avkoppling mot ett fordonets avgassystem. Detta munstycke används främst på platser där fordonet är i rörelse inom en stängd lokal, t.ex. en brandstation. MG vann red dot-priset för produktdesign år 2011. Designpriset red dot har funnits sedan 1955 och är världens största och mest respekterade designtävling. Den koniska formgivningen sörjer för en mycket användarvänlig anslutning av MG till fordonet. När du hör ett tydligt “klick” vet du att du har en ordentligt “förseglad” anslutning till fordonet, som reducerar risken för avgasutsläpp i stationen till ett minimum. De strategiskt placerade magneterna garanterar en god anslutning till fordonet, liksom en kontrollerad automatisk löskoppling när fordonet lämnar stationen.

Rekommenderas för

  • Brandstationer
  • Medicinska utryckningstjänster
  • ARFF-stationer vid flygfält

Egenskaper och fördelar

  • Alla munstycken är lätta och snabba att ansluta och koppla loss
  • Click and seal-koncept
  • Självriktande munstycke