Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Beskrivning

MF är en filterenhet för svetsrök och lätt damm som kan väggmonteras eller vara fristående. Filtret kan användas i utsugssystem med luftvolymer upp till 2500 m3/h. MF möjliggör flexibel filtrering när ändringar i produktionen äger rum. Om applikationerna ändras kan du enkelt sätta in ett annat media i samma skåp.

PRODUKTBLAD