Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Att exponeras för svetsrök kan orsaka allvarliga hälsoproblem och därför är ett fungerande svetsutsug avgörande för en hälsosam arbetsmiljö.

DualGo är ett stationärt svetsrökfilter komplett med två utsugningsarmar med en räckvidd upp till fyra meter. DualGo monteras mot väggen och är avsedd för fasta arbetsstationer. DualGo har en extra kraftig fläkt och ett stort filter på 26 m2. Den är konstruerad så att ha båda svetsarmarna kan vara i drift samtidigt. DualGo har en ljudsignal för ‘filtret fullt’ och ett integrerat gnistfång för extra säkerhet.

Kontakta TNS för mer information.