Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

En vagn och slang kan placeras direkt ovanför fordonet, vilket gör det möjligt att arbeta med kortare slangar. Ett antal stationära fordon kan anslutas till bara ett skensystem. Vagnarna i taket flyttas enkelt mellan arbetsstationerna. Det totala antalet vagnar skall vara samma som antalet fordon som behöver utsug samtidigt, för att erbjuda optimal utsugseffektivitet och ett energieffektivt system. Avgaserna släpps ut till utsidan via skensystemet och normalt ett utlopp.

Egenskaper och fördelar

  • Ett system krävs per verkstad
  • Flexibelt
  • Endast ett utlopp är nödvändigt
  • Enkelt att installera
  • Optimalt och effektivt utsug

PRODUKTBLAD