Läs mer

Kontakta mig jag vill ha pris

Plymovents CRS (Crab Return System) bidrar till det yttersta skyddet mot farliga avgaser som släpps ut  från rörliga bilar och lastbilar i verkstäder, serviceanläggningar, fordon inspektionsmiljöer och brandstationer. CRS förbättrar både operatörens säkerhet och effektivitet. Hur? Genom att enkelt returnera slangpaket och munstycket till den exakta startpositionen för anläggningen. CRS minimerar mängden slang jämfört med traditionella avgasutsug system. Tack vare detta skapas mindre hinder för användaren och ökar synlighet och produktivitet. Dessutom, tack vare CRS enkelhet, bidrar CRS till rutinmässig och korrekt användning av Plymovents avgasutsug system.

Anslut Plymovents avgasmunstycke mot fordonets avgasrör. När fordonet rör sig genom anläggningen följer CRS med fordonet. När fordonet kör ut från anläggningen avlägsnas avgasmunstycke manuellt av användaren eller automatiskt (tillval). Slangpaket med avgasmunstycke återgår till sin startposition genom att manuellt, via tryckknapp, aktivera återgång eller automatisk (tillval). I CRS ingår ett nödstopp som möjliggör att operatören när som helst kan stoppa systemet

PRODUKTBLAD

FILM